Antikvitás

Az ókor, a középkort megelőző történelmi korszak, amely az ősközösségi viszonyok felbomlásával kezdődik és a feudalizmus kialakulásával ér véget. Elfogadott határköve a római birodalom bukása (476). Az ANTIKVITÁS az ókori római és görög művészeteknek és kultúrának összegező neve.Az antik művészet korszakát Homérosztól a római birodalom ketté szakadtig számíthatjuk, tehát több mint ezer évre tehető. Reneszánsz
A középkori társadalmi viszonyok bomlása a 13-14. század fordulóján Itáliában indult meg. Itália volt az akkori Európa legpolgárosultabb területe. Gazdag kereskedővárosai már a 13. században kivívták az önállóságot. Itáliában az ókor emlékei hozzátartoztak a mindennapi élethez. Ott hatott a legközvetlenebbül az antik Rómától örökölt szemlélet. A kedvező feltételek folytán ott bontakozott ki legkorábban a polgári rend eszményét az ókori szerzők műveiben felfedező új szellemi áramlat, a humanizmus, s ott született meg az ókor újjáélesztésére törekvő reneszánsz művészet (a renaissance francia szó, újjászületést jelent). A reneszánsz korát Itáliában a 15. század elejétől a 16. század végéig számítjuk.